Active Elektro AS

Om kontrollforetaket

Lang erfaring - din trygghet

Vi har i vår bedrift, sertifisert Eltakstmann Inge Halvorsen som har nedslagsområde i Rogaland, men som også kan ta oppdrag i andre deler av landet. Da vi vet at det er mangel på kvalifiserte Eltakstmenn i forhold til antall skadesaker ifbm. eierskifte/skadesaker

Er ett Nemko godkjent elektroforetak med sertifiseringer innen kontrollområdet Næring, Bolig, Landbruk, Industri og Elektrotermografering.

Våre sertifiseringer: 

  • NEK-405.1 Elektrotermografering
  • NEK-405.2 El-kontroll Bolig
  • NEK-405.3 El-kontroll Næring
  • NEK-405.4 El-kontroll foretakssertifisert.
  • Tillegg B «Landbrukskontroll»
  • Norsk Sertifisering Eltakstperson EL-B-002

Måleutstyr/termografikamera blir årlig sertifisert for å sikre god kvalitet på målinger iht. krav.