Active Elektro AS

El-kontroll for Næring

INTERNKONTROLL

Feil ved det elektriske anlegget er svært alvorlig, og kan i ytterste konsekvens medføre stor fare for liv og helse. Derfor er alle virksomheter i Norge forpliktet til å gjennomføre internkontroll av sine elektriske anlegg.

Som bedriftseier er du godt kjent med sikkerhet på arbeidsplassen. Her spiller internkontroll en viktig rolle. Det skal sikre at bedriftens HMS (helse, miljø og sikkerhet) blir ivaretatt. 

Alle bedrifter er forpliktet til å ha et system for internkontroll. I tillegg skal de planlegge, organisere, utføre og vedlikeholde alle systemer i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter. Som bedrift er ditt ansvar å gjennomføre internkontroll for å sikre at det elektriske anlegget er i orden, samt være i forkant av eventuelle problemer og følgende utbedringer. 

Internkontroll gir trygghet for alle parter

En internkontroll har to konkrete føringer, om man forholder seg til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd:

  • Bedriftens internkontrollsystem skal kontrolleres, og det må utføres stikkprøver i el-anlegget. Hvis bedriften ikke har et internkontrollsystem, må hele el-anlegget få en større kontroll. 
  • Termografering av el-anlegget skal utføres, fordi det avdekker punkter med uvanlig høy varme i anlegget. Disse punktene vil i så fall avsløre eventuelle brannfarlige områder, som kan forårsake brann.

Du må ha en forankret plan for hva en internkontroll skal inneholde. Den bør dekke regelverkskrav, risikovurderinger, sikkerhetsrutiner, målsetting, handlingsplan og en oversikt av hvordan rutiner implementeres. 

Bonus

Bedriften kan få store rabatter fra forsikringsselskapet, hvis alle alvorlige avvik rettes. Kommer godt med i disse dyr-tider. I tillegg kan man unngå nedetid i produksjonen

Få full kontroll over el-anlegget

I Active Elektro har vi mange fagsterke rådgivere som kan utføre internkontroll hos din bedrift. Ved vår internkontroll vil du alltid få forslag til eventuelle oppgraderinger og nødvendig vedlikehold av det elektriske anlegget. Slik sørger vi for at det elektriske anlegget holder forskriftsmessig stand, før vi utarbeider en plan for fremtidig vedlikehold. Der får du en oversikt over hvilke oppgaver som kan gjennomføres av de ansatte, og hva som må prioriteres. 

Mange bedrifter velger å integrere internkontroll i sin serviceavtale. Slik kan du sørge for at din bedrift alltid får rask hjelp, enten det er mindre jobber eller mer omfattende oppgaver innen drift og vedlikehold. 

Kontakt Elkontrollør Inge Halvorsen
ih@activeel.no Tlf: 404 75 634 for ett uforpliktende tilbud.

Måling av jording