El-kontroll for Næring

Elkontroll næring er for bedrifter som ett ledd i HMS i Internkontrollarbeidet i bedriften.

Alle bedrifter er pålagt å følge internkontrollforskriften, som sier at regelmessig kontroll av det elektriske anlegget er en forutsetning for godt HMS arbeid. https://www.elsikkerhetsportalen.no/internkontroll

Vi kan tilby skreddersydd opplegg til deres bedrift, med digitale verktøy som letter gjennomgangen av HMS-kravene.

Her kan dere få tilgang til vårt internkontrollsystem NORIK, som viser avvik med bilder. Kunde kan også gjennomføre egenkontroll (visuell sjekk), imellom kontrollperiodene.

Noen fordeler med regelmessig kontroll av anlegget:

 • Ett sikrere elektrisk anlegg
 • Ett ledd i HMS
 • Mindre fare for brann
 • Mindre fare for strømgjennomgang
 • Mindre fare for driftsstans og nedetid
 • Forbedringsforslag
 • Forslag til strømbesparelser
 • Planlagt vedlikehold

 

Hva blir kontrollert?

Kommer an på kompleksiteten i anlegget, men her er noen generelle sjekkpunkter:

 • Jording
 • Kortslutningsmålinger
 • Belysning
 • Stikkontakter
 • Sikringsskap
 • Nødlys
 • Jordfeil/Lekkasjestrøm
 • Termografering av sikringsskap/maskiner

Kontakt Elkontrollør Inge Halvorsen
ih@activeel.no Tlf: 404 75 634 for ett uforpliktende tilbud.