Active Elektro AS

El-kontroll for landbruk

Årlig rammes dessverre mange gårdsbruk av branntilløp. Unngå skade på dyr og lengre driftsstans ved å utføre godkjent el-kontroll av ditt gårdsbruk.

De fleste forsikringsselskap gir store rabatter etter en godkjent el-kontroll, når alle viktige avvik er lukket. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.

Som eksempel har Gjensidige satt krav om slik kontroll for følgende landbruksbygg: Kontrollen skal gjennomføres hvert tredje år av kontrollører som er sertifisert i henhold til NEK 405-3 med tillegg B landbruks kontroll og NEK 405-1 termografi i driftsbygninger med:

  • Storfe; flere enn 30 dyr
  • Hest; flere enn 10 dyr
  • Småfe (sau og geit); flere enn 30 vinterfôrede dyr
  • Svin; flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
  • Svin; flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
  • Fjørfe; flere enn 200 dyr i besetningen
  • Har varmluftstørke
  • Andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 10 millioner kroner

I tillegg skal gårdens bolighus og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen, kontrolleres.

For gårdsbruk som ikke kommer opp til nevnte grenseverdier i kulepunktene over, stilles det krav om el-kontroll etter boligstandard (NEK 405-2) hvert femte år.

 

Kontakt Elkontrollør Inge Halvorsen
ih@activeel.no Tlf: 404 75 634 for ett uforpliktende tilbud.