Active Elektro AS

Eierskiftekontroll NEK 405-2-3 Avhending

Eierskiftekontroll ved salg av bolig NEK 405-2-3 Avhending

I tilstandsrapporten anbefaler takstmannen ofte en kontroll av det elektriske anlegget i henhold til NEK 405-2-3, siden de ikke besitter nødvendig ekspertise på dette feltet.

Når du forbereder salget av din eiendom, er det kritisk å være klar over kravene og forventningene som avhendingsloven setter for deg som selger. Loven fremhever betydningen av selgers opplysningsplikt, som innebærer at du må informere potensielle kjøpere om alle viktige detaljer ved boligen, inkludert tilstanden til det elektriske systemet.

Ved å utføre en eierskiftekontroll før du selger boligen, sikrer du at du møter din opplysningsplikt overfor kjøperen. En detaljert tilstandsrapport fra eierskiftekontrollen gir en grundig oversikt over det elektriske systemets tilstand, som du deretter kan overbringe til potensielle kjøpere. Dette minimerer risikoen for misforståelser og mulige konflikter etter salget.

Tilstandsvurderingen omfatter en grundig kontroll av installasjonen, termografering av skjulte varmeinstallasjoner og sjekk av dokumentasjon. Rapporten er utarbeidet som en tilstandsrapport, med nødvendige tekster og beskrivelser som gir kjøperen tilstrekkelig informasjon og på den måten reduserer selgers risiko. En slik kontroll gir potensielle kjøpere tillit til at de foretar en trygg investering, noe som kan være avgjørende for salgsprosessen.

Under denne kontrollen foretas det en vurdering av tilstand på:

 • Dokumentasjon
 • Jording og Utjevning
 • Inntak
 • Fordelinger
 • Materiell og utstyr
 • Kabler og ledninger herunder også skjult anlegg
 • Belysning
 • Elektrisk varme herunder også skjult varme
 • Elbil ladeanlegg
 • Solcelleanlegg, herunder også energilagring
 • Ekominstallasjoner (TV og Internett)
 • Smarthusløsninger
 • Brannvarsling
 • Innbrudd

Kontakt Eltakstmann Inge Halvorsen

Epost: Eltakst@activeel.no TLF: 40475634
for ett uforpliktende tilbud.